MAPA DE SÒLS DE CATALUNYA. SOIL TAXONOMY 1:250,000

MAPA DE SÒLS DE CATALUNYA. SOIL TAXONOMY 1:250,000

12,00 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
INSTITUT CARTOGRAFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA (ICG)
Año de edición:
Materia
Altres mapes geològics i geofísics
ISBN:
978-84-393-9821-9
Encuadernación:
Otros
Idioma:
Català

El mapa de sòls de Catalunya a escala 1:250.000 (MSC250M) és un document cartogràfic que proporciona una visió global de l'estructura edàfica del país i ofereix, de forma sintètica, informació sobre la distribució dels sòls en el territori, la seva morfologia i les seves característiques físiques, químiques i biològiques.

L'MSC250M és el resultat de la síntesi de les dades edafològiques disponibles en el moment de la seva elaboració, l'any 2018. Aquest procés, dut a terme per l'ICGC, ha consistit en la recopilació, anàlisi i correlació de la informació cartogràfica obtinguda en els diferents treballs de cartografia de sòls que, des dels anys 70 del segle passat, han estat executats a Catalunya.

La síntesi de la informació de les àrees de les quals es disposava d'una cartografia més detallada, bàsicament conformada per les zones cartografiades des de l'any 1983, a escala 1:25.0000, pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i, també, per les cartografies més recents que, des de l'any 2005, està elaborant l'ICGC dins del programa Mapa de Sòls de Catalunya, a escala 1:25.000, han servit com a base per desenvolupar el model conceptual sòl-paisatge d'algunes àrees pilot. Aquests models s'han anat refinant amb cartografies a altres escales disponibles de diferents àrees del territori, així com amb diversos treballs, informes i articles edafològics que, tot i no ser concebuts amb finalitats cartogràfiques, han aportat una valuosa informació.

En aquells indrets on no existia aquesta cartografia detallada s'han realitzat uns treballs específics per a aquest projecte. Aquestes cartografies s'han executat en base a l'estudi d'escandalls excavats en el terreny amb mitjans mecànics i a transsectes que han facilitat l'observació dels diferents tipus de sòls desenvolupats al territori a partir de talls naturals, trinxeres obertes amb altres objectius, miniescandalls excavats i sondejos efectuats amb barrines manuals. A més, bona part dels perfils descrits durant aquests treballs s'han mostrejat i analitzat en laboratoris especialitzats a fi de determinar-ne les seves principals característiques físiques i químiques que, finalment, s'ha estès als diferents àmbits de Catalunya per a l'elaboració de l'MSC250M.

En aquesta primera edició s'ofereixen dues versions del mateix MSC250M. La primera segueix el sistema de classificació Soil Taxonomy (SSS, 2014), que ha estat el sistema històricament més emprat en les cartografies de sòls a Catalunya. La segona segueix la World Reference Base for Soil Resources (IUSS Working Group WRB, 2015), que és el sistema proposat per a la interoperabilitat de les dades de sòls en les especificacions de la Directiva INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe) i que compta amb la cooperació i recolzament logístic de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) i de la Unió Internacional de la Ciència del Sòl (IUSS).

CONTINGUT

El mapa de sòls és format per unitats cartogràfiques identificades mitjançant una combinació de color i un codi alfanumèric. Cadascuna d'aquestes unitats cartogràfiques representa una associació dels dos tipus de sòls que més abunden a l'àrea delineada, o que millor representen les seves característiques edafològiques més destacables (SSS, 2017). Aquest tipus d'unitat cartogràfica s'ha considerat com la més convenient per a un mapa d'aquesta escala.

Els tipus de sòls que conformen les unitats cartogràfiques s'han definit en base al material originari, la profunditat efectiva d'arrelament, la classe de drenatge, els horitzons de diagnòstic que presenten i la seva disposició en el perfil, la textura o granulometria dels diferents horitzons, el contingut d'elements grossos i la presència d'acumulacions de carbonats i/o de guix.

Atès el grau de descripció requerit i l'escala de treball d'aquest mapa, en el cas del sistema de classificació Soil Taxonomy s'ha optat per utilitzar el Subgrup (SSS, 2017) com a nivell jeràrquic més adient per a la classificació dels diferents tipus de sòls definits.

La llegenda de l'MSC250M és de tipus explicatiu. A més, en el cas del sistema de classificació Soil Taxonomy, s'ha estructurat tenint en compte els règims climàtics dels sòls. Per a cada unitat cartogràfica es presenta una descripció dels dos subgrups dominants segons les seves característiques químiques i morfològiques. En certs casos, quan això donava lloc a sòls amb propietats significativament diferents, aquestes unitats cartogràfiques han estat subdividides en funció del material original.

Dins de les sis grans agrupacions sorgides de l'organització de la llegenda, les associacions de sòls s'han ordenat, en la mesura que ha estat possible, en funció de la profunditat d'arrelament i del grau de desenvolupament observat en els sòls que composen les diferents associacions. A més, cal indicar que, en el cas dels sòls lítics, les associacions de sòls s'han subdividit per indicar la naturalesa del seu material original. D'aquesta forma, en l'MSC250M, segons el sistema de classificació Soil Taxonomy, s'han definit 61 unitats cartogràfiques.

Otros libros del autor

 • CATALUNYA [RELLEU] 1:250.000 (POR ENCARGO) *
  ICGC
  Mapa relleu de Catalunya a escala 1: 250.000Mides: 116 x 126 cmMapa relieve de Cataluña a escala 1:250.000Medidas: 116 x 126 cm ...
  Disponible

  100,00 €

 • 40 1:25 000. CAPITALS COMARCALS. VILAFRANCA DEL PENEDÈS *
  ICGC
  Mapa a escala 1:25 000, que representa el conjunto de los principales accidentes y rasgos morfológicos que caracterizan la topografía de Vilafranca del Penedès: Sant Sadurní d'Anoia, Serres d'Ordal. ...
  Disponible

  8,00 €

 • MAPA DE LES COBERTES DEL SOL DE CATALUNYA 1:250,000 *
  ICGC
  El Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC) mostra els principals tipus de coberta del sòl que es troben a Catalunya, des de les diferents tipologies d’àrees urbanitzades i agrícoles, a les diverses tipologies d’àrees forestals i masses d’aigua, distingint fins a un total de 40 categories, a més del mar. Els criteris fixats per a la categorització són fruit d’un...
  Disponible

  7,00 €

 • MAPA DE MESOZONACIÓ SÍSMICA DE CATALUNYA 1:250 000
  ICGC
  Quan es produeix un sisme, el comportament del sòl pot ser molt diferent en funció de les característiques geomecàniques dels materials que el formen. En aquells casos en què el sòl està compost de materials tous i/o poc consolidats es poden produir amplificacions de les ones sísmiques, produint danys en edificis fins i tot en zones molts allunyades de l'epicentre. Tamb...
  Disponible

  12,00 €

 • MAPA ESTRUCTURAL DE CATALUNYA 1:250.000
  ICGC
  El Mapa estructural de Catalunya 1:250.000 és un mapa geològic temàtic de síntesi que incorpora informació de fonts diverses que es troben referenciades a l'Atles Geològic de Catalunya 1:50.000. S'hi representen les estructures tectòniques i les unitats estructurals principals, i també alguns dels noms més consolidats a la bibliografia geològica. Els treballs han esta...
  Disponible

  12,00 €

 • MAPA GRAVIMETRIC DE CATALUNYA 1:250.000
  ICGC
  L'Institut Geològic de Catalunya (IGC), en col·laboració amb l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, del Consell Superior d'Investigacions Científiques (ICTJA-CSIC), ha realitzat l'actualització del model de dades gravimètriques de Catalunya. Fruit d'aquesta actualització s'ha obtingut el Mapa gravimètric de Catalunya 1:250.000. Aquest mapa pren el relleu del ...
  Disponible

  7,00 €