Búsqueda de Editorial : INSTITUT CARTOGRAFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA (ICG)

257 resultados

 • 40 1:25 000. CAPITALS COMARCALS. VILAFRANCA DEL PENEDÈS *
  ICGC
  Mapa a escala 1:25 000, que representa el conjunto de los principales accidentes y rasgos morfológicos que caracterizan la topografía de Vilafranca del Penedès: Sant Sadurní d'Anoia, Serres d'Ordal. ...
  Disponible

  8,00 €

 • MAPA GEOLÒGIC DE CATALUNYA (PLEGAT) 1:250.000
  ICGC
  El Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 (MG250m) té com a finalitat oferir informació geològica de caràcter sintètic, compilada en un sol document cartogràfic, que proporcioni una visió global de la constitució geològica del territori.El Mapa geològic és el resultat de la síntesi de les dades geològiques disponibles en el moment de la seva elaboració, l'any 1988....
  Disponible

  12,00 €

 • MAPA DE LES COBERTES DEL SOL DE CATALUNYA 1:250,000 *
  ICGC
  El Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC) mostra els principals tipus de coberta del sòl que es troben a Catalunya, des de les diferents tipologies d’àrees urbanitzades i agrícoles, a les diverses tipologies d’àrees forestals i masses d’aigua, distingint fins a un total de 40 categories, a més del mar. Els criteris fixats per a la categorització són fruit d...
  Disponible

  7,00 €

 • MODEST URGELL. MES ENLLA DE L'HORITZÓ *
  GENERALITAT DE CATALUNYA
  Per commemorar el centenari de Modest Urgell (Barcelona,1839 - 1919) el Museu d'Art deGirona dedica una exposició i aquest catàleg al que va ser un dels pintors amb més èxit a finals del segleXIX i primers del segle XX. Va exposar assíduament, d'ençà els anys 1870, en exposicions nacionals(Barcelona, Olot, Girona o les Nacionals de Belles Arts de Madrid) i internacionals...
  Disponible

  30,00 €

 • MAPA DE SÒLS DE CATALUNYA. SOIL TAXONOMY 1:250,000
  ICGC
  El mapa de sòls de Catalunya a escala 1:250.000 (MSC250M) és un document cartogràfic que proporciona una visió global de l'estructura edàfica del país i ofereix, de forma sintètica, informació sobre la distribució dels sòls en el territori, la seva morfologia i les seves característiques físiques, químiques i biològiques.L'MSC250M és el resultat de la síntesi de...
  Disponible

  12,00 €

 • MAPA DE MESOZONACIÓ SÍSMICA DE CATALUNYA 1:250 000
  ICGC
  Quan es produeix un sisme, el comportament del sòl pot ser molt diferent en funció de les característiques geomecàniques dels materials que el formen. En aquells casos en què el sòl està compost de materials tous i/o poc consolidats es poden produir amplificacions de les ones sísmiques, produint danys en edificis fins i tot en zones molts allunyades de l'epicentre. Tamb...
  Disponible

  12,00 €

 • MAPES I CONTROL DEL TERRITORI A BARCELONA *
  GRAU, RAMON : MONTANER, CARME (EDS)
  Aquest volum recull els treballs de recerca presentats a les Segones Jornades d'història de la cartografia de Barcelona, celebrades els dies 17 i 18 d'octubre de 2012 a la Casa de l'Ardiaca, com un nou fruit de la col·laboració establerta entre l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. És un conjunt d'aproximacions a la ...
  Disponible

  35,00 €

 • GRAN ATLES TOPOGRAFIC DE CATALUNYA 1:25.000 -ICGC *
  El Gran Atles topogràfic de Catalunya 1:25.000 (2016) aplega, en 756 pàgines de cartografia i en un únic volum, la sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000 (MT-25M), la informació cartogràfica de la qual ha estat actualitzada per a l’edició de l’Atles. A més, s’ha inclòs una síntesi geogràfica que, amb visió de conjunt, descriu els principals aspectes que...
  Disponible

  450,00 €

 • VIURE CATALUNYA. APRENEM CATALÀ DES DEL FRANCÈS / VIVRE EN CATALOGNE. APPRENONS LE CATALAN À PARTIR DU FRANÇAIS *
  Aquests materials proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d'acollida. ...
  Disponible

  8,00 €

 • ATLES TOPOGRAFIC DE CATALUNYA *
  ICC
  La qualitat cartogràfica més que contrastada de l'ICGC una vegada més al servei del coneixement del país, amb l'aportació dels mapes més moderns i més actualitzats del mercat.Contingut:- 68 pàgines de cartografia 1:100.000 - mapa comarcal de Catalunya- mapa físic de Catalunya- mapa dels parcs naturals de Catalunya- Índex toponímic ...
  Disponible

  29,50 €

 • MAPA ESTRUCTURAL DE CATALUNYA 1:250.000
  ICGC
  El Mapa estructural de Catalunya 1:250.000 és un mapa geològic temàtic de síntesi que incorpora informació de fonts diverses que es troben referenciades a l'Atles Geològic de Catalunya 1:50.000. S'hi representen les estructures tectòniques i les unitats estructurals principals, i també alguns dels noms més consolidats a la bibliografia geològica. Els treballs han esta...
  Disponible

  12,00 €

 • MAPA GRAVIMETRIC DE CATALUNYA 1:250.000
  ICGC
  L'Institut Geològic de Catalunya (IGC), en col·laboració amb l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, del Consell Superior d'Investigacions Científiques (ICTJA-CSIC), ha realitzat l'actualització del model de dades gravimètriques de Catalunya. Fruit d'aquesta actualització s'ha obtingut el Mapa gravimètric de Catalunya 1:250.000. Aquest mapa pren el relleu del ...
  Disponible

  7,00 €

 • 10 MAPES DE CATALUNYA (1606-1906)
  ALEGRE NADAL, PAU
  Aquest llibre aplega els estudis de deu mapes impresos de Catalunya que, junts, conformen un resum d’una bona part de la història de la cartografia de Catalunya. La sèrie, que es presenta per ordre cronològic –comença amb el mapa de Vrients de ca. 1606 i acaba amb el mapa de Flos i Calcat de 1906-, permet de seguir l’evolució cartogràfica però també històrica de ...
  Disponible

  25,00 €

 • APROXIMACIONS A LA HISTÒRIA DE LA CARTOGRAFIA DE BARCELONA
  ARXIU DE LA CIUTAT DE BARCELONA
  Recull de les ponències presentades a les Jornades d'Història de la Cartografia de Barcelona, celebrades els dies 19 i 20 de maig de 2010 a la Casa de l'Ardiaca , com a fruit de la col·laboració entre l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelo na i l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Deu especialistes de procedència difer ent -arquitectura, ciències físiques, geografia...
  Disponible

  25,00 €

 • ATLES GEOLÒGIC DE CATALUNYA (CARTONÉ) *
  ICGC
  Fruit de la col·laboració entre l'Institut Geològic de Catalunya i l'Institut Ca rtogràfic de Catalunya, l'obra neix com una nova eina per a la comprensió de les característiques geològiques i la successió de processos que han conduït a la c onfiguració actual del territori català. S'estructura en dues parts diferenciade s: la primera part, introductòria i de caràc...
  Disponible

  100,00 €

 • TURONS DE BARCELONA 1:5 000 GEOTREBALL III *
  ICGC
  Mapa geològic a escala 1:5 000 d'una àrea de 9,75 quilòmetres quadrats, situada a la part topogràficament més elevada de la ciutat de Barcelona. S'estructura e n tres capes d'informació geotemàtic i un mapa geològic general: 1. Acció antròp ica (localització i gruixos de rebliments i rebaixos); 2. Sediments quaternaris (localització, litologia i, localment, gruixo...
  Disponible

  30,00 €

 • TURONS DE BARCELONA 1:5.000. GEOTREBALL III *
  ICGC
  Hojas 288-124 (420-8-4), 288-125 (420-8-5), 289-124 (421-1-4), 289-125 (421-1-5)Mapa geològic a escala 1:5 000 d'una àrea de 9,75 quilòmetres quadrats, situada a la part topogràficament més elevada de la ciutat de Barcelona. S'estructura e n tres capes d'informació geotemàtic i un mapa geològic general: 1. Acció antròp ica (localització i gruixos de rebliments i reb...
  Disponible

  30,00 €

 • MAPA [+LLIBRE] DE LA NAVEGACIÓ FLUVIAL DE L'EBRE 1:100 000. FLUVIAL NAVIGATION *
  Conjunt de mapa i guia, on es combina el que s'anomena recurs aigua i terra per tal que el visitant pugui descobrir des del mateix Ebre els diferents productes que s'ofereixen en cadascun dels municipis banyats pel riu. Textos en català, ca stellà, anglès i francès. ...
  Disponible

  46,80 €

 • MUNDIK NI43-3 (BIAFO + BALTORO GLACIERS - MASHERBRUM) 1:250,000 *
  This map govers Mundik and the eastern approach to K2 in the Karakoram Himalayas. ...
  Disponible

  20,00 €

 • CHULUNG NI43-4 (K2 - BROAD PEAK - GASHERBRUM) 1:250,000 *
  This map govers Chulung and includes the K2 and Broad Peaks in the Karakoram Himalayas. ...
  Disponible

  20,00 €

 • GILGIT NI43-2 (NANGA PARBAT) 1:250,000 *
  This map covers Gilgit and the peak of Nanga Parbat in the Karakoram Himalayas. ...
  Disponible

  20,00 €

 • CATALUNYA RELLEU E.1:450,000
  ICC
  Mides (alçada x amplada) 67 cms x 88,50 cms (2a edició) ...
  Disponible

  60,00 €

 • EL MÓN [MURAL 3 FULLS] 1:15.000.000 *
  ICC
  Mides de cada full 90 x 138 cm (en 3 fulls dins un tub) / Mides muntat: 270 x 138 cmL'ICC ha elaborat aquest planisferi a partir del SRTM90, usos del sòl i dades batimètriques. La projecció principal és la de Robinson i s'ha utilitzat projeccions estereogràfiques 1:25.000.000 en les àrees polars i projeccions estereogràfiques obliqües centrades en el meridià 0, en el m...
  Disponible

  50,00 €

 • CERDANYA MAPA EN RELLEU 1:100.000
  Mapa relleu de la comarca de la Cerdanya a escala 1:100.000 Mides: 47 x 41 cm -----------------------Mapa relieve de la comarca de la Cerdanya a escala 1:100.000 Medidas: 47 x 41 cm ...
  Disponible

  20,00 €

 • 02 ALT EMPORDÀ (1:50.000)
  Disponible

  6,50 €

 • 3 TÀRREGA1:25.000
  ICGC
  Disponible

  8,00 €

 • 04 PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA. BARCELONA 1:25.000 *
  ICGC
  Disponible

  8,00 €

 • 16 MANRESA. CAPITALS COMARCALS 1:25.000 *
  ICGC
  Disponible

  8,00 €

 • 26 PALLARS SOBIRÀ 1:50.000
  ICGC
  Disponible

  6,50 €

 • SALLENT. MAPA GEOLÒGIC 1:25.000 GEOTREBALL I *
  Disponible

  10,00 €


01 02 03 04 05 06 07 08 09 »