Búsqueda de Editorial : INSTITUT CARTOGRAFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA (ICG)

248 resultados

 • 428 MONTAÑA PALENTINA. (FEBRERO 2023) *
  DESNIVEL
  La necesidad de mostrar todo lo que hacemos, ansiando la aprobación ajena, es uno de los peligros de la sociedad actual, en especial para la autoestima y la estabilidad emocional de los más jóvenes, que se han criado con el móvil como medio de aprendizaje. Sin embargo, las redes sociales también nos aportan mucha información útil y pueden servirnos de inspiración para m...
  Disponible

  8,90 €

 • CATALUNYA [RELLEU] 1:250.000 (POR ENCARGO) *
  ICGC
  Mapa relleu de Catalunya a escala 1: 250.000Mides: 116 x 126 cmMapa relieve de Cataluña a escala 1:250.000Medidas: 116 x 126 cm ...
  Disponible

  100,00 €

 • 40 1:25 000. CAPITALS COMARCALS. VILAFRANCA DEL PENEDÈS *
  ICGC
  Mapa a escala 1:25 000, que representa el conjunto de los principales accidentes y rasgos morfológicos que caracterizan la topografía de Vilafranca del Penedès: Sant Sadurní d'Anoia, Serres d'Ordal. ...
  Disponible

  8,00 €

 • MAPA DE LES COBERTES DEL SOL DE CATALUNYA 1:250,000 *
  ICGC
  El Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC) mostra els principals tipus de coberta del sòl que es troben a Catalunya, des de les diferents tipologies d’àrees urbanitzades i agrícoles, a les diverses tipologies d’àrees forestals i masses d’aigua, distingint fins a un total de 40 categories, a més del mar. Els criteris fixats per a la categorització són fruit d’un...
  Disponible

  7,00 €

 • MAPA DE SÒLS DE CATALUNYA. SOIL TAXONOMY 1:250,000
  ICGC
  El mapa de sòls de Catalunya a escala 1:250.000 (MSC250M) és un document cartogràfic que proporciona una visió global de l'estructura edàfica del país i ofereix, de forma sintètica, informació sobre la distribució dels sòls en el territori, la seva morfologia i les seves característiques físiques, químiques i biològiques.L'MSC250M és el resultat de la síntesi de...
  Disponible

  12,00 €

 • MAPA DE MESOZONACIÓ SÍSMICA DE CATALUNYA 1:250 000
  ICGC
  Quan es produeix un sisme, el comportament del sòl pot ser molt diferent en funció de les característiques geomecàniques dels materials que el formen. En aquells casos en què el sòl està compost de materials tous i/o poc consolidats es poden produir amplificacions de les ones sísmiques, produint danys en edificis fins i tot en zones molts allunyades de l'epicentre. Tamb...
  Disponible

  12,00 €

 • MAPES I CONTROL DEL TERRITORI A BARCELONA *
  GRAU, RAMON : MONTANER, CARME (EDS)
  Aquest volum recull els treballs de recerca presentats a les Segones Jornades d'història de la cartografia de Barcelona, celebrades els dies 17 i 18 d'octubre de 2012 a la Casa de l'Ardiaca, com un nou fruit de la col·laboració establerta entre l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. És un conjunt d'aproximacions a la ...
  Disponible

  35,00 €

 • GRAN ATLES TOPOGRAFIC DE CATALUNYA 1:25.000 -ICGC *
  El Gran Atles topogràfic de Catalunya 1:25.000 (2016) aplega, en 756 pàgines de cartografia i en un únic volum, la sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000 (MT-25M), la informació cartogràfica de la qual ha estat actualitzada per a l’edició de l’Atles. A més, s’ha inclòs una síntesi geogràfica que, amb visió de conjunt, descriu els principals aspectes que ca...
  Disponible

  450,00 €

 • ATLES TOPOGRAFIC DE CATALUNYA *
  ICC
  La qualitat cartogràfica més que contrastada de l'ICGC una vegada més al servei del coneixement del país, amb l'aportació dels mapes més moderns i més actualitzats del mercat.Contingut:- 68 pàgines de cartografia 1:100.000 - mapa comarcal de Catalunya- mapa físic de Catalunya- mapa dels parcs naturals de Catalunya- Índex toponímic ...
  Disponible

  29,50 €

 • 09 BAIX EBRE 1:50.000 
  ICC
  Opúsculo informativo sobre la obra de Joan Miró, dirigido al sector turístico, que incluye una breve reseña sobre la trayectoria personal y artística del autor e información sobre la Fundació Miró, así como sobre los principales ejemplos de la obra mironiana que se pueden contemplar dentro y fuera de Cataluña. Edición en catalán, castellano, francés, inglés y ale...
  Disponible

  6,50 €

 • MAPA ESTRUCTURAL DE CATALUNYA 1:250.000
  ICGC
  El Mapa estructural de Catalunya 1:250.000 és un mapa geològic temàtic de síntesi que incorpora informació de fonts diverses que es troben referenciades a l'Atles Geològic de Catalunya 1:50.000. S'hi representen les estructures tectòniques i les unitats estructurals principals, i també alguns dels noms més consolidats a la bibliografia geològica. Els treballs han esta...
  Disponible

  12,00 €

 • MAPA GRAVIMETRIC DE CATALUNYA 1:250.000
  ICGC
  L'Institut Geològic de Catalunya (IGC), en col·laboració amb l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, del Consell Superior d'Investigacions Científiques (ICTJA-CSIC), ha realitzat l'actualització del model de dades gravimètriques de Catalunya. Fruit d'aquesta actualització s'ha obtingut el Mapa gravimètric de Catalunya 1:250.000. Aquest mapa pren el relleu del ...
  Disponible

  7,00 €

 • ELS SÒLS DE CATALUNYA: CONCA DELLÀ (PALLARS JUSSÀ) *
  BOIXADERA LLOBET, JAUME / PORTA CASANELLAS, JAUME / ARAN MAYORAL, MIQUEL
  Estudio sobre las características, la formación, la clasificación y la cartografía de suelos de la Conca Dellà, en el Prepirineo, una zona que combina una grandiversidad de materiales geológicos y formaciones superficiales de edades y naturaleza diversas, así como de formas del terreno y de usos del suelo variados. Primer volumen de la colección 'Monografías técnicas'...
  Disponible

  20,00 €

 • 10 MAPES DE CATALUNYA (1606-1906) *
  ALEGRE NADAL, PAU
  Aquest llibre aplega els estudis de deu mapes impresos de Catalunya que, junts, conformen un resum d’una bona part de la història de la cartografia de Catalunya. La sèrie, que es presenta per ordre cronològic –comença amb el mapa de Vrients de ca. 1606 i acaba amb el mapa de Flos i Calcat de 1906-, permet de seguir l’evolució cartogràfica però també històrica de Cat...
  Disponible

  25,00 €

 • SANT ADRIÀ DE BESÒS, LA VERNEDA I LA PAU. 1:5.000. GEOTREBALL III *
  ICGC
  Full 290-124 (421-2-4) ...
  Disponible

  12,00 €

 • ATLES GEOLÒGIC DE CATALUNYA (CARTONÉ) *
  ICGC
  Fruit de la col·laboració entre l'Institut Geològic de Catalunya i l'Institut Ca rtogràfic de Catalunya, l'obra neix com una nova eina per a la comprensió de les característiques geològiques i la successió de processos que han conduït a la c onfiguració actual del territori català. S'estructura en dues parts diferenciade s: la primera part, introductòria i de caràc...
  Disponible

  100,00 €

 • LLIBRE DEL MAPA DE NAVEGACIÓ FLUVIAL DE L'EBRE *
  ICC
  Amb l'aprovació del Pla Territorial de les Terres de l'Ebre, el maig de 2001, es consolidava el model de desenvolupament futur d'aquest territori, un model que entre d'altres aspectes destaca el paper que hi ha de tenir el turisme, un model que pretén que aquesta activitats abasti d'una forma positiva tant les zones costaneres com les interiors, amb ofertes diferenciades per...
  Disponible

  45,00 €

 • TURONS DE BARCELONA 1:5 000 GEOTREBALL III *
  ICGC
  Mapa geològic a escala 1:5 000 d'una àrea de 9,75 quilòmetres quadrats, situada a la part topogràficament més elevada de la ciutat de Barcelona. S'estructura e n tres capes d'informació geotemàtic i un mapa geològic general: 1. Acció antròp ica (localització i gruixos de rebliments i rebaixos); 2. Sediments quaternaris (localització, litologia i, localment, gruixo...
  Disponible

  30,00 €

 • TURONS DE BARCELONA 1:5.000. GEOTREBALL III *
  ICGC
  Hojas 288-124 (420-8-4), 288-125 (420-8-5), 289-124 (421-1-4), 289-125 (421-1-5)Mapa geològic a escala 1:5 000 d'una àrea de 9,75 quilòmetres quadrats, situada a la part topogràficament més elevada de la ciutat de Barcelona. S'estructura e n tres capes d'informació geotemàtic i un mapa geològic general: 1. Acció antròp ica (localització i gruixos de rebliments i reb...
  Disponible

  30,00 €

 • PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER *
  Recull els elements principals que integren la documentació d'aquest Pla, elabor at a través de dos documents administratius: els plans directors urbanístics del sistema costaner (PDUSC-1 i PDUSC-2). El Pla, aprovat pel Govern de la Generali tat de Catalunya, vol assegurar la sostenibilitat ambiental, el patrimoni cultur al i la viabilitat econòmica del litoral. ...
  Disponible

  60,00 €

 • MAPA [+LLIBRE] DE LA NAVEGACIÓ FLUVIAL DE L'EBRE 1:100 000. FLUVIAL NAVIGATION *
  Conjunt de mapa i guia, on es combina el que s'anomena recurs aigua i terra per tal que el visitant pugui descobrir des del mateix Ebre els diferents productes que s'ofereixen en cadascun dels municipis banyats pel riu. Textos en català, ca stellà, anglès i francès. ...
  Disponible

  46,80 €

 • MAPA DE VEGETACIÓ DE CATALUNYA 1:50.000 : GÒSOL 254 (35-11)*
  ICC
  Llibre i mapa que comprenen quasi enterament les serralades prepirinenques del C adí, Port del Comte, Serra del Verd, Pedraforca i Serra d'Ensija. Bona part d'aq uest territori està inclòs dins del Parc Natural del Cadí-Moixeró. El seu relleu accidentat i la gran varietat de substrats i de condicions climàtiques originen un paisatge vegetal força divers que aquí s'exami...
  Disponible

  15,10 €

 • CATALUNYA RELLEU E.1:450,000
  ICC
  Mides (alçada x amplada) 67 cms x 88,50 cms (2a edició) ...
  Disponible

  60,00 €

 • EL MÓN [MURAL 3 FULLS] 1:15.000.000 *
  ICC
  Mides de cada full 90 x 138 cm (en 3 fulls dins un tub) / Mides muntat: 270 x 138 cmL'ICC ha elaborat aquest planisferi a partir del SRTM90, usos del sòl i dades batimètriques. La projecció principal és la de Robinson i s'ha utilitzat projeccions estereogràfiques 1:25.000.000 en les àrees polars i projeccions estereogràfiques obliqües centrades en el meridià 0, en el m...
  Disponible

  50,00 €

 • CERDANYA MAPA EN RELLEU 1:100.000
  Mapa relleu de la comarca de la Cerdanya a escala 1:100.000 Mides: 47 x 41 cm -----------------------Mapa relieve de la comarca de la Cerdanya a escala 1:100.000 Medidas: 47 x 41 cm ...
  Disponible

  20,00 €

 • 43 LLUÇANÈS 1:50.000
  ICGC
  Disponible

  6,50 €

 • 47 PARATGE NATURAL DE L'ALBERA 1:25.000
  ICGC
  Disponible

  8,00 €

 • 02 ALT EMPORDÀ (1:50.000)
  ICGC
  Disponible

  6,50 €

 • 38 URGELL 1:50,000
  ICGC
  Disponible

  6,50 €

 • 16 CONCA DE BARBERÀ (1:50.000)
  ICGC
  Disponible

  6,50 €


01 02 03 04 05 06 07 08 09 »