MAPA GRAVIMETRIC DE CATALUNYA 1:250.000

MAPA GRAVIMETRIC DE CATALUNYA 1:250.000

7,00 €
IVA inclòs
Disponible
Editorial:
INSTITUT CARTOGRAFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA (ICG)
Any d'edició:
Matèria
Altres mapes geològics i geofísics
ISBN:
978-84-393-8925-5
Enquadernació:
Otros
Idioma:
Català

L'Institut Geològic de Catalunya (IGC), en col·laboració amb l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, del Consell Superior d'Investigacions Científiques (ICTJA-CSIC), ha realitzat l'actualització del model de dades gravimètriques de Catalunya. Fruit d'aquesta actualització s'ha obtingut el Mapa gravimètric de Catalunya 1:250.000. Aquest mapa pren el relleu del Mapa gravimètric de Catalunya 1:500.000 realitzat pel Servei Geològic de Catalunya i publicat el 1987 per l'institut Cartogràfic de Catalunya.

Per a l'elaboració del mapa s'ha disposat de 28.054 mesures de gravetat, 13.075 de les quals es troben sobre el territori de Catalunya. A aquestes mesures s'ha afegit les dades d'origen satel·litals a mar. Les mesures han estat obtingudes de tres bases de dades diferents provinents del Instituto Geológico y Minero de España (IGME, 2010), el Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM, 2009) i la base Global Gravity Anomaly.

L'actualització del model de dades gravimètriques de Catalunya respon a l'objectiu de millorar el coneixement de la geologia del subsòl. Aquesta actualització i revisió es justifica per la millor cobertura gravimètrica actual, la millora en la resolució de les dades gravimètriques satel·litals i la necessitat de migrar al nou sistema de referència geodèsic ETRS89.

El mapa representa les anomalies gravimètriques mesurades en mil·ligals (mGal), unitat emprada per a mesurar les petites variacions en l'acceleració de la gravetat en la superfície terrestre (Gal=cm x s-2). Els valors es presenten en el mapa amb isolínies cada 5 mGal i amb una gamma de colors que agrupen visualment aquests valors en 12 intervals.

L'anàlisi de les anomalies gravimètriques aporta informació de l'estructura i la densitat de les roques en profunditat.

Altres llibres de l'autor

 • MAPA GEOLÒGIC DE CATALUNYA (PLEGAT) 1:250.000
  ICGC
  El Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 (MG250m) té com a finalitat oferir informació geològica de caràcter sintètic, compilada en un sol document cartogràfic, que proporcioni una visió global de la constitució geològica del territori.El Mapa geològic és el resultat de la síntesi de les dades geològiques disponibles en el moment de la seva elaboració, l'any 1988....
  Disponible

  12,00 €

 • MAPA DE LES COBERTES DEL SOL DE CATALUNYA 1:250,000 *
  ICGC
  El Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC) mostra els principals tipus de coberta del sòl que es troben a Catalunya, des de les diferents tipologies d’àrees urbanitzades i agrícoles, a les diverses tipologies d’àrees forestals i masses d’aigua, distingint fins a un total de 40 categories, a més del mar. Els criteris fixats per a la categorització són fruit d...
  Disponible

  7,00 €

 • MAPA DE SÒLS DE CATALUNYA. SOIL TAXONOMY 1:250,000
  ICGC
  El mapa de sòls de Catalunya a escala 1:250.000 (MSC250M) és un document cartogràfic que proporciona una visió global de l'estructura edàfica del país i ofereix, de forma sintètica, informació sobre la distribució dels sòls en el territori, la seva morfologia i les seves característiques físiques, químiques i biològiques.L'MSC250M és el resultat de la síntesi de...
  Disponible

  12,00 €

 • MAPA DE MESOZONACIÓ SÍSMICA DE CATALUNYA 1:250 000
  ICGC
  Quan es produeix un sisme, el comportament del sòl pot ser molt diferent en funció de les característiques geomecàniques dels materials que el formen. En aquells casos en què el sòl està compost de materials tous i/o poc consolidats es poden produir amplificacions de les ones sísmiques, produint danys en edificis fins i tot en zones molts allunyades de l'epicentre. Tamb...
  Disponible

  12,00 €

 • MAPA ESTRUCTURAL DE CATALUNYA 1:250.000
  ICGC
  El Mapa estructural de Catalunya 1:250.000 és un mapa geològic temàtic de síntesi que incorpora informació de fonts diverses que es troben referenciades a l'Atles Geològic de Catalunya 1:50.000. S'hi representen les estructures tectòniques i les unitats estructurals principals, i també alguns dels noms més consolidats a la bibliografia geològica. Els treballs han esta...
  Disponible

  12,00 €

 • ATLES GEOLÒGIC DE CATALUNYA (CARTONÉ) *
  ICGC
  Fruit de la col·laboració entre l'Institut Geològic de Catalunya i l'Institut Ca rtogràfic de Catalunya, l'obra neix com una nova eina per a la comprensió de les característiques geològiques i la successió de processos que han conduït a la c onfiguració actual del territori català. S'estructura en dues parts diferenciade s: la primera part, introductòria i de caràc...
  Disponible

  100,00 €