Búsqueda de Oposiciones y otros llibres técnicos Cataluña

Empresa - Técnicos - Oposicionos - Formativos / Oposiciones / Oposiciones y otros llibres técnicos Cataluña (19)

 • AGENTS RURALS. TEMARI GENERAL *
  Surt al carrer una nova edició actualitzada del Temari General de les proves selectives per l’accés a la categoria d’agent de l’escala bàsica del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu fonamental de facilitar als nostres alumnes la tasca d’obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració. Aquest volum desenvolupa els 4 temes corr...
  Disponible

  21,00 €

 • AUXILIARS ADMINISTRATIUS CORPORACIONS LOCALS DE CATALUNYA. TEMARI 1 *
  ADAMS
  Aquest Temari 1 forma part de la col·lecció que ADAMS ha publicat per a la preparació de les proves selectives d?accés a la subescala d?Auxiliars Administratius de les Corporacions Locals de Catalunya, amb l?objectiu de facilitar a l?opositor la tasca d?obtenir un lloc en la plantilla de qualsevol ajuntament de la comunitat autònoma. Aquest volum és el resultat d?una acur...
  Disponible

  31,00 €

 • COS ADMINISTRATIU. QÜESTIONARIS *
  urt al carrer una nova edició del volum de Qüestionaris per a la preparació del segon exercici de la primera prova selectiva d'accés al Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya, segons el desenvolupament del temari oficial, aprovat per la Resolució PDA/3313/2019, de 29 de novembre.Aquest volum està estructurat en tres parts clarament diferenciades: 35 Tests de Tem...
  Disponible

  41,00 €

 • BOMBERS (GENERALITAT DE CATALUNYA) -QÜESTIONARI *
  Surt al carrer una nova edició del volum Qüestionaris per a la preparació de les proves selectives d’accés al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, que incorpora el nou programa establert en la convocatòria oficial (DOGC núm. 8029 de 23/12/2019).Aquest volum està estructurat en tres parts clarament diferenciades: 22 qüestionaris per temes (un per cadascun del...
  Disponible

  44,00 €

 • COS ADMINISTRATIU. TEMARI 3 *
  Surt al carrer el tercer volum del Temari per a les proves selectives d’accés al Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu fonamental de facilitar als nostres alumnes la tasca d’obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració. Aquest llibre desenvolupa el contingut dels temes 23 a 35 del programa oficial, publicat per Resolució PDA/3313/201...
  Disponible

  32,00 €

 • COS ADMINISTRATIU, TEMARI 2 *
  TEMARI 2
  Surt al carrer una nova edició del segon volum del Temari per a les proves selectives d'accés al Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu fonamental de facilitar als nostres alumnes la tasca d'obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració. Aquest llibre desenvolupa el contingut dels temes 12 a 22 del programa oficial, publicat...
  Disponible

  31,00 €

 • COS SUBALTERN, TEMARI *
  Aquesta edició recull els 10 temes del programa oficial de les proves selectives d'accés al Cos Subaltern de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC de 24/05/2019 i referits a les matèries de dret constitucional i autonòmic, organització administrativa estatal i institucional autonòmica, funció pública i tasques pròpies del Cos Subaltern. En el seu contingut, aqu...
  Disponible

  45,00 €

 • LEGISLACIÓ AGENTS *
  ADAMS
  Aquesta nova edició del recull de normativa sectorial relativa a les funcions del Cos d’Agents Rurals ha estat elaborada amb la idea de constituir una eina clau per a la preparació de les proves selectives d’accés a aquest cos de l’Administració de la Generalitat, i a la vegada integrar una recopilació de normes útil tant per a particulars interessats i especialiste...
  Disponible

  47,00 €

 • SUPÒSITS PRÀCTICS I COMPETÈNCIES PROFESSIONALS COS ADMINISTRATIU *
  Surt al carrer una nova edició del volum de Supòsits Pràctics i Competències Professionals per a la preparació del primer i tercer exercici de la primera prova selectiva d’accés al Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya, vàlid tant per al torn lliure com per a promoció interna.Aquest llibre conté exercicis i supòsits pràctics dividits en cinc blocs de mat...
  Disponible

  42,00 €

 • COS SUPERIOR, PART COMUNA A TOTES LES OPCIONS.TEMARI 1 *
  Aquest llibre desenvolupa els temes 1 a 19 de la Part comuna a totes les opcions, exigits per a la preparació de les proves selectives d’acceés a l’escala superior d’administració general del Cos Superior de la Generalitat de Catalunya segons el programa oficial, publicat mitjançant la Resolució PDA/1805/2018, de 25 de juliol (DOGC núm. 7674, 30/07/2018).Considerem ...
  Disponible

  45,00 €

 • PREPARACIÓ DE PROVES DE PERSONALITAT I ENTREVISTA *
  ADAMS
  Aquest quadern de Preparació de proves de Personalitat i Entrevista té per finalitat familiaritzar-vos, de manera molt general, amb algunes qüestions en relació a aquest tipus de processos.Aquest volum s’ha estructurat en tres apartats: als dos primers s’han desenvolupat qüestions generals referents a les proves de personalitat i a les entrevistes, i a l’últim apart...
  Disponible

  11,00 €

 • COS SUPERIOR (PART COMUNA A TOTES LES OPCIONS) TEMARI 3 *
  Aquest llibre desenvolupa els temes 32 a 47 de la Part comuna a totes les opcions, exigits per a la preparació de les proves selectives d'acceés a l'escala superior d'administració general del Cos Superior de la Generalitat de Catalunya segons el programa oficial, publicat mitjançant la Resolució PDA/1805/2018, de 25 de juliol (DOGC núm. 7674, 30/07/2018).Considerem que a...
  Disponible

  45,00 €

 • COS SUPERIOR (PART COMUNA A TOTES LES OPCIONS) TEMARI 2 *
  ADAMS
  Aquest llibre desenvolupa els temes 20 a 31 de la Part comuna a totes les opcions, exigits per a la preparació de les proves selectives d’acceés a l’escala superior d’administració general del Cos Superior de la Generalitat de Catalunya segons el programa oficial, publicat mitjançant la Resolució PDA/1805/2018, de 25 de juliol (DOGC núm. 7674, 30/07/2018).Considerem...
  Disponible

  45,00 €

 • QÜESTIONARIS AUXILIARS ADMINISTRATIU/IVA *
  ADAMS
  Surt al carrer aquesta nova edició del nostre volum de Qüestionaris, complement dels Temaris específics d’Auxiliar Administratiu/iva, per a la preparació de les proves d’accés a la categoria d’Auxiliar Adminis-tratiu/iva de l’Institut Català de la Salut.L’estructura de l’obra segueix una sistemàtica per a una progressiva assimilació i consolidació dels cone...
  Disponible

  37,00 €

 • AUXILIARS ADMINISTRATIUS CORPORACIONS LOCALS CATALUNYA *
  ADAMS
  Aquest Temari 2 forma part de la col•lecció que ADAMS ha publicat per a la preparació de les proves selectives d’accés a la subescala d’Auxiliars Administratius de les Corporacions Locals de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar a l’opositor la tasca d’obtenir un lloc en la plantilla de qualsevol ajuntament de la comunitat autònoma.Aquest volum és el resultat ...
  Disponible

  29,00 €

 • TEMARI I QÜESTIONARIS TRANSVERSALS ZELADOR *
  ADAMS
  Aquest Temari i Qüestionari Tranversals forma part de la col•lecció que ADAMS ha publicat per a la preparació de les proves d’accés a les diferents categories de l’Institut Català de la Salut.El seu contingut desenvolupa, de manera rigorosa i detallada, els set temes exigits pel programa oficial, i es completa amb qüestionaris que li permetran exercitar-se en la res...
  Disponible

  36,00 €

 • AUXILIAR ADMINISTRATIU-IVA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT *
  ADAMS
  Té a les seves mans la nova edició del Temari 1 d’Auxiliar Administratiu/iva, vàlid per a la preparació de les proves d’accés a aquesta categoria de l’Institut Català de la Salut.El seu contingut desenvolupa el primer bloc i el tema relatiu al perfil competencial exigits en el programa oficial, publicat al DOGC de 29 d’agost de 2018, de manera rigorosa i detallada...
  Disponible

  27,00 €

 • AUXILIAR ADMINISTRATIU-IVA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT *
  AADAMS
  El seu contingut desenvolupa els quatre darrers blocs exigits en el programa oficial, publicat al DOGC de 29 d’agost de 2018, de manera rigorosa i detallada, i es completa amb un primer volum que desenvolupa el primer bloc més el tema relatiu al Perfil competencial; el volum de Qüestionaris; i el Temari i Qüestionari transversals. ...
  Disponible

  27,00 €

 • TEMARI AUXILIAR DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DIPUTACIÓ DE BARCELONA *
  ADAMS
  Té a les seves mans el Temari per a la preparació de les proves selectives d’accés a places d’Auxiliars de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, reeditat amb motiu de l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació d'aquest organisme per a l'exercici 2017 (DOGC 7520 de 20/12/2017).Per ajudar-lo en aquesta tasca i facilitar l’aprenentatge, aquest llibre, estr...
  Disponible

  44,00 €