Búsqueda de Guardia Urbana - Ayunt. Barcelona

Empresa - Tècnics - Oposicions - Formatius / Oposiciones / Guardia Urbana - Ayunt. Barcelona (9)

 • GUARDIA URBANA AJUNTAMENT DE BARCELONA TEMARI *
  ADAMS
  Surt al carrer la nova edició del Temari per a la preparació de la primera preva d´accés al cos de la de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament de Barcelona, que inclou els 15 temes del temari oficial, publicat juntament amb la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés de selecció d´agent de la Guàrdia Urbana (DOGC de 19022020). Aquest volum, indis...
  Disponible

  34,00 €

 • TEMARI 1 BOMBERS. AJUNTAMENT DE BARCELONA *
  Té a les seves mans el primer volum d’una nova edició del nostre Temari per a la preparació de les proves selectives d’accés a la categoria de Bombers del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona. El contingut d’aquest llibre respon als 10 temes de la part de coneixements generals del temari oficial publicat a la convocat...
  Disponible

  30,00 €

 • TEMARI 2 BOMBERS AJUNTAMENT DE BARCELONA *
  Té a les seves mans el segon volum d’una nova edició del nostre Temari per a la preparació de les proves selectives d’accés a la categoria de Bombers del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona.El contingut d’aquest llibre inclou els 30 temes de la part de coneixements específics del temari oficial publicat a la convoca...
  Disponible

  42,00 €

 • QÜESTIONARIS AUXILIARS AJUNTAMENT DE BARCELONA *
  ADAMS
  Surt al carrer la nova edició del nostre volum de Qüestionaris per a la preparació de les proves selectives d’accés a places d’Auxiliars d’Administració general, subgrup C2, de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu fonamental de facilitar la tasca d’obtenir un lloc de plantilla en aquesta corporació local.El llibre ofereix diferents tipus de qüestionaris ...
  Disponible

  33,00 €

 • TEMARI AUXILIARS AJUNTAMENT DE BARCELONA *
  ADAMS
  Surt al carrer la nova edició del nostre Temari per a la preparació de les proves selectives d’accés a places d’Auxiliars d’Administració general, subgrup C2, de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu fonamental de facilitar la tasca d’obtenir un lloc de plantilla en aquesta corporació local.Aquest volum desenvolupa el contingut dels temes exigits al program...
  Disponible

  38,00 €

 • CULTURA GENERAL GUARDIA URBANA AJUNTAMENT DE BARCELONA. *
  OBRA COLECTIVA
  Surt al carrer una nova edició del Temari i Qüestionari per a la preparació de la subprova de cultura general corresponent a la primera prova d’accés al cos de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, que inclou una part teòrica composada per 9 temes, i una part pràctica formada per 6 Qüestionaris d'Examen de 50 preguntes, i 6 Simulacres d'Examen que són pro...
  Disponible

  27,00 €

 • QÜESTIONARI GUÀRDIA URBANA AJUNTAMENT DE BARCELONA *
  OBRA COLECTIVA
  Aquest volum pràctic de qüestionaris té per finalitat la preparació de la subprova teòrica de la primera prova del procés selectiu d'accés al cos d'Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona.Per tal de facilitar aquesta tasca, els qüestionaris inclosos segueixen l’estructura del temari oficial aprovat per la darrera convocatòria, i estan estructurats en Test de Temes, ...
  Disponible

  34,00 €

 • TEMARI GUÀRDIA URBANA AJUNTAMENT DE BARCELONA *
  OBRA COLECTIVA
  Surt al carrer la sisena edició del Temari per a la preparació de la primera prova d’accés al cos de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, que inclou els 15 temes del temari oficial, publicat juntament amb la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés de selecció d'Agent de la Guàrdia Urbana (BOPB de 18/1/2017).Aquest volum, indispen...
  Disponible

  32,00 €

 • ADMINISTRATIUS, PROMOCIÓ INTERNA, AJUNTAMENT DE BARCELONA. TEMARI
  ADAMS
  Surt al carrer, com a novetat editorial, el nostre Temari per a la preparació de les proves selectives d’acces a places d’Administratius de l’Ajuntament de Barcelona, en torn de promoció interna, amb l’objectiu fonamental de facilitar el candidat la tasca d’assolir un nou esglaó de la seva carrera professional dins d’aquesta corporació local.Aixi, seguint les pa...
  Disponible

  42,00 €